Engasjement hos beboerne med utvalg!

Styret trenger heldigvis ikke være alene om å håndtere oppgavene i borettslaget eller sameiet. Det er hjelp å få, og her vil du få vite mer om utvalg.

Styrearbeid kan være altoppslukende. Derfor er det veldig bra å ha hjelpere, så gå ut der og finn dem.

Avlastning for styret

Styret bør rett og slett sette andre i arbeid i stedet for å ta på seg alt selv. Det er en enkel grunn til det: hvis ikke kan det bli utrolig mye jobb. Til en ganske lav timepris. 

Det er ikke noe lovkrav at deler av jobben settes ut til andre enn styret og generalforsamling eller årsmøtet, men du vil snart få vite hvorfor det kan være lurt. 

Men når styret setter ut jobb, så er det fortsatt under styrets ledelse. 

Hvem kan hjelpe styret? 

Det er mest sannsynlig masse kunnskap, om fag eller ren og skjer nerdethet, i et borettslag eller sameie. Styret bør forhøre seg rundt om noen kan og vil bidra, ikke bare rundt dugnaden. Men ta også en runde på dugnaden, snakk med folk, spør i Facebook-gruppen hvis det finnes en sånn, heng opp lapper om å ta kontakt med styret eller send mail. Mange elsker å bli spurt om de kan dele med seg av sin ekspertise. 

Om for eksempel noen lurer på om styret har planer om å gjøre noe med bakgården, kan styret spørre tilbake om vedkommende kan tenke seg å samle andre som er interessert og ta ansvar for den biten. En ildsjel som samler andre ildsjeler kan gjøre research, eventuelt kontakte Plan- og bygningsetaten, og ulike tilbydere. 

Det må ikke organiseres i egne grupper heller, det kan være én person som sitter med god kunnskap om et eller annet felt og som har som interesse at styret får hjelp.

Å se etter hjelp utenfor styret underletter arbeidet til styret og det kan skape større samhold ved at flere må engasjere seg i fellesarbeid, og at ansvaret blir fordelt på flere. 

Hvordan sette sammen et utvalg og hva kan det gjøre?

Velg typen som passer best

Utvalg opprettes av de øverste myndighetene, eller av styret, og kan ha helt konkrete oppgaver. 

Det kan opprettes alle mulige utvalg, som har ansvar for oppgaver styret ellers ville hatt ansvar for, som administrasjon av garasjeanlegg, barnevognsplasser, sykkelparkering, hage, osv. 

En type utvalg er naboutvalg, oppgangsråd eller blokkråd, som kan ha kontakt med de nærmeste naboene og lytte til problemer, og ta disse videre til styret. Det kan hende noen er sjenerte og synes det er vanskelig å forholde seg til et styre. Pluss at styret kan ha masse å gjøre, men et bindeledd som dette kan fungerer bra, så lenge alle beboere blir behandlet likt. 

Saksutvalg er også til hjelp. Et sånt utvalg kan gjennomføre konkrete oppgaver, som ellers ville tatt mye tid. For eksempel undersøke alternativer ved påkostninger på eiendommen, forberede uttalelser til offentlige myndigheter om planlagte tiltak, og så videre.

Helt konkret ble det i et borettslag opprettet et balkongutvalg. Én engasjert beboer tok initiativ til balkongbygging, selv om ikke styreleder trodde på prosjektet, og fikk med seg to andre. De gjorde research på muligheter, kontaktet utbyggere, hentet inn tilbud og la det frem på ekstraordinær generalforsamling hvor entreprenøren var til stede. Styret og forretningsfører sørget for administrering av generalforsamlingen, og sånn ble det til at borettslaget fikk balkonger. 

En valgkomité er også et utvalg. En valgkomité har oversikt over hvilke styremedlemmer som sitter til enhver tid, og de sikrer i større grad at det stiller egnede og motiverte kandidater på valg, i dialog med styret. 

Styret sitter med ansvaret for at ting blir utført på riktig måte og i henhold til lover og regler, selv om arbeid blir satt ut til andre.

Har dere har spørsmål om styrearbeid i borettslag og sameier?

Ta en telefon til Stian Carlsen vår fagansvarlige for styrearbeid. Du kan også sende en e-post eller bruk vårt kontaktskjema.

stian@boligforvalterne.no

90 91 62 17

Du vil lære

  • Hvorfor utvalg?
  • Hvem kan hjelpe?
  • Hvordan sette sammen utvalg