Finnes det perfekte styret?

Nei, men det skader ikke å prøve å få frem alle de gode og nyttige egenskapene hos styremedlemmene. Styresammensettingen kan avgjøre styrets suksess. Les mer om hva du bør løfte frem hos deg selv og andre her. 

Det perfekte styret

De aller fleste har erfaringer og kunnskap fra arbeidslivet, og livet generelt, som kan komme til nytte i styrearbeidet. I tillegg har de de fleste ulike evner,  interesser og egenskaper  som i større eller mindre kan være nyttige i et styre. Klarer man å få en styresammensetting med styremedlemmer som utfyller hverandre både med kompetanse og som personer, er det ingenting som er bedre.

Egenskaper du bør løfte frem i styret og styrearbeidet

Tenk samarbeid

Styrearbeid i boligselskaper er litt som gruppearbeid. Jo riktigere og bedre styremedlemmene er satt sammen, jo enklere å få jobben gjort og prosjektene fremover. Når styremedlemmene samarbeider godt blir belastningen på alle mindre. I de fleste tilfeller blir  arbeidet og slutt resultatet  også bedre. Flere hoder kan i mange tilfeller tenke bedre enn ett. 

Kommuniser med de andre styremedlemmene

Hold de andre styremedlemmene underrettet om hva du gjør.

Tenk rettferdighet

Spesielt viktig med tanke på at styret skal drive selskapet til fellesskapets beste, og ikke vedta ting som får fordeler for noen på bekostning av andre. 

Si det du må si

Å få sagt det som er viktig å si, ikke være redd for å stå for det man mener og klare å formidle budskapet på en forståelig måte er topp. 

Engasjer deg

Det skader ikke med entusiasme for selv de kjedeligste oppgavene. Kan du tenke at du gjør det til det beste for fellesskapet, kan kanskje det hjelpe? Eller at du ser at det er lærdom i alt du gjør i styret også?

Tenk nytt

Kan ting gjøres annerledes, og helst bedre? Det er ikke sikkert at det som «alltid har blitt gjort» er sånn det bør gjøres i fremtiden. 

Still krav

Både til deg selv, beboere og de andre styremedlemmene. Å tørre å stille krav til seg selv og andre er noe som driver arbeidet fremover. At man har visse forventninger til egne prestasjoner, uten at det skal gå på helsa og psyken og fritiden løs. 

Gjennomfør tiltak 

Å kunne handle i de situasjonene som krever det, hindrer at nødvendig arbeid drar ut i det uendelige.

Styret skal ta beslutninger

Noen gang er det ikke soleklart hva man bør gjøre i en situasjon. Lovverket kan tolkes i flere retninger, kanskje må man hente inn informasjon som er viktig for å ta en beslutning. Men noen ganger utsetter man en beslutning fordi man er redd for konsekvensene. Det er ikke bra med forhastede beslutninger i styret, men med grundig arbeid før beslutninger som kan være vanskelige å fatte, så blir man tryggere på at det var en riktig beslutning. Det blir også enklere å forklare hvorfor ting er gjort som de er gjort. 

Stå for konsekvensene av de beslutningene som tas

Med velbegrunnede beslutninger trenger ikke det å være vanskelig.

Har dere har spørsmål om styrearbeid i borettslag og sameier?

Ta en telefon til Stian Carlsen vår fagansvarlige for styrearbeid. Du kan også sende en e-post eller bruk vårt kontaktskjema.

stian@boligforvalterne.no

90 91 62 17

Du vil lære

  • Tenk samarbeid
  • Kommuniser
  • Tenk rettferdighet
  • Si det du må si
  • Engasjer deg
  • Tenk nytt
  • Still krav
  • Gjennomfør tiltak
  • Ta beslutninger
  • Stå for konsekvensene