Hva gjør styret?

Når du blir valgt inn som styremedlem er det som representant for borettslagets eller sameiets interesser, altså interessene til alle som eier en andel eller seksjon. Styret har ansvaret for den daglige driften, men andre kan også bidra. Hva er styrets grunnleggende jobb og hvilke oppgaver er det som venter?

Drift av boligselskapet

Når du blir valgt inn i styret blir du en representant for borettslagets eller sameiets interesser, altså interessene til alle som eier en andel eller seksjon.

Styret har ansvaret for den daglige driften, men andre kan også bidra.

Hvordan laget skal driftes står beskrevet i lovverket og i vedtektene for akkurat ditt borettslag eller sameie. Loven er ofte grunnlaget for vedtektene, med mulighet for noen individuelle tilpasninger. Vedtak som er besluttet av generalforsamlingen eller årsmøtet danner også grunnlaget for driften.

Mange hatter og oppgaver å veksle mellom

Styremedlemmer har flere ulike roller. Styret er ansvarlige for økonomi, HMS, kommunikasjon og muligens litt PR. Styret er nemlig også representanten for selskapet utad, som ved forhandling og signering av lån, forhandlinger med leverandører av ulike tjenester, og eventuelt uttalelser til media.

Det er litt sånn at hvis det ikke er noe å gjøre, så er det noe som bør tas tak i. Så det å være styremedlem er ingen hviling på laurbærene. Det er alltid noen oppgaver å ta tak i. Oppgavene er gjerne en blanding av praktiske, viktige, mindre viktige og daglige beslutninger som styret må ta.

Her er en liste over noen av styretsoppgaver;

 • Sette opp budsjett
 • Fastsette felleskostnader
 • Styre økonomien
 • Ansette vaktmester
 • Gjennomføre internkontroll
 • Gjennomgå regnskap
 • Arrangere dugnad og andre sosiale tilstelninger
 • Rydde opp i nabokrangler
 • Forskjønne uteareal
 • Behandle søknader om bruksoverlating
 • Vedlikeholde bygningsmassen
 • Godkjenne nye andelseiere
 • Refinansiere og ta opp lån
 • Forberedelse til generalforsamling
 • Utarbeide årsmelding
 • Utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner
 • Arrangere sommerfest
 • Føre protokoll fra styremøter
 • Håndheve ordensregler
 • Ta stilling til på bygningssøknad fra andelseiere
 • Følge opp forretningsførerkontrakt med bbl.

Det første du bør gjøre

Når du er helt fersk i styret er det lurt å aller først sette deg inn i rammebetingelsene for selskapet og premissene for at det eksisterer, hvilke består av: 

 • Stiftelsesdokumentene
 • I et eierseksjonssameie: Oppdelingsbegjæringen.
 • Vedtekter og husordensregler
 • Et eksemplar av et skjøte eller adkomstdokumenter: andelsbrev og innskuddsbevis eller aksjebrev.

Et eksempel fra virkeligheten på hvorfor dette var bra å ha oversikt over:
En trapp som går mellom to bruksnummer i et borettslag skulle rehabiliteres. Spørsmålet var da om dette var kommunens ansvar eller om trappen lå på borettslagets eiendom. Kommunen mente trappa lå på borettslagets eiendom, men de gamle stiftelsesdokumentene viste at det var kommunens felt.

Videre bør du sette deg inn i:

 • Årets budsjett.
 • Regnskap for det siste året
 • Hvordan likviditeten er
 • Viktige langsiktige avtaler som boligselskapet har inngått med for eksempel forretningsfører, vaktmester og forsikringsselskap.
 • De viktigste bestemmelsene i den loven som regulerer driften, Lov om Burettslag eller Lov om Eierseksjonssameier.

Har dere har spørsmål om styrearbeid i borettslag og sameier?

Ta en telefon til Stian Carlsen vår fagansvarlige for styrearbeid. Du kan også sende en e-post eller bruk vårt kontaktskjema.

stian@boligforvalterne.no

90 91 62 17

Du vil lære

 • Hva er vitsen med å sitte i styret
 • Det må ikke være sånn
 • Alltid veldrevet
 • Du kan velge