Bedre i styrearbeid for borettslag og sameier!

Gjennom  våre artikler og kurs om styrearbeid i borettslag og sameier kan du holde deg oppdatert på alle sentrale emner innenfor styrearbeid for boligforetak. Informasjonen er tilrettelagt for at styrearbeidet skal bli enklere, morsommere og mer effektivt!

Hvorfor sitte i styret?

Å være styremedlem innebærer å måtte bidra til fellesskapet. Dette er fordi at ved å være styremedlem så følger det med både makt og myndighet, og ansvar. Her kommer en liten innføring i hva dette betyr.

Les mer om hvorfor du bør sitte i styret!

Hva gjør styret?

Når du blir valgt inn i styret er det som en representant for borettslagets eller sameiets interesser, altså interessene til alle som eier en andel eller seksjon. Styret har ansvaret for den daglige driften, men andre kan også bidra.

Les mer om hva som er styrets grunnleggende jobb og oppgavene som venter!

Styremedlemmenes ansvar

Å være styremedlem innebærer å måtte bidra til fellesskapet. Dette er fordi at ved å være styremedlem så følger det med både makt og myndighet, og ansvar. Her kommer en liten innføring i hva dette betyr.

Les mer om hvilket ansvar du har som styremedlem!

Lovverket er din venn

Å kjenne lovverket er til god hjelp for styret i det daglige arbeidet. Lovverket sammen med vedtektene danner grunnlaget for driften. Har du oversikt over hvilke lover og regler som gjelder?

Les mer om de lover og regler du bør kjenne til når du sitter i styret, samt hva som er vedtekter og husholdningsregler.

Styremedlemmers roller

Det er små forskjeller på styreleder og styremedlemmer, men de finnes. Alle i styret har like stor formell rolle, med to unntak. Hvordan bør et styreoppgavene fordeles. Hvem bør få de ulike oppgavene og rollene?

Les mer om styremedlemmenes ulike roller.

Skap det perfekte styret

Finnes det perfekte styret? Nei, men det skader ikke å prøve å få frem alle de gode og nyttige egenskapene hos styremedlemmene. Hva og hvordan bør du løfte fram hos deg selv og andre.

Les mer om hvordan du kan bidra til å skape det perfekte styre.

Dugnad – engasjerende og moro

Mennesker er skapt for fellesskap. Å føle seg som en del av en større gruppe er et av privilegiet ved å bo i et borettslag eller sameie. Dette kan benyttes for å engasjere og motivere beboere til både deltakelse på dugnad og mye annet.

Les mer om hvordan dere kan skape en dugnadskultur i borettslaget eller sameiet.

Utvalg – engasjerende og inkluderende

Styret verken trenger eller bør være alene om å håndtere alle oppgavene i borettslaget eller sameiet. Det er hjelp å få! Å benytte seg av utvalg er en av dem.

Les mer om hvordan dere engasjere beboerne gjennom å oppnevne utvalg.

Klagehåndtering!

Det er ikke til å unngå at klagene kommer. Enten beboere som klager på hverandre, eller styret som må sende klage eller advarsel til beboer. Det hender også at noen klager på styret. Hvordan kan styret håndtere dem?

Les mer om hvordan du bør gå frem for å håndtere klager fra beboerne – for de kommer!

Om Styreglede.no

Styreglede.no ble etablert med målsettingen – bidra til at styrearbeid i borettslag og sameier blir bedre, enklere og morsommere!

På Styreglede.no finner du alt du trenger av relevant informasjon, pluss konkrete råd og tips, som hjelper deg å finne gode løsninger for å holde driftskostnadene på riktig nivå.

Vi har også utviklet en kursserie som skal underlette for styremedlemmer i hverdagen.

Vi tar for oss tema som roller og ansvar, økonomistyring, lover og regler, dugnadsengasjement, klagehåndtering og mye annet som styremedlemmer i borettslag og sameier må forholde seg til.

Alt for å hjelpe deg å enklere å løse de utfordringer du vil møte som styremedlem.

Se våre andre kurs:

Økonomistyring

Gjennom våre kurs for økonomistyring i borettslag og sameier blir du oppdatert på de mest sentrale emner innenfor økonomi slik at det blir enklere å jobbe med budsjetter og regnskap!

Årsmøter og vedtak

Er det krav til innkalling og saksfremleggelse? Kan årsmøtet gjennomføres effektivt? Og hvordan blir vedtak gyldige?