Økonomistyring i borettslag og sameier

Gjennom våre artikkelserie om økonomistyring i borettslag og sameier kan du holde deg oppdatert på alle sentrale emner innenfor økonomi og økonomistyring for boligforetak. Alt tilrettelagt for at det skal bli enklere for ikke-økonomer å forstå og jobbe med økonomi, budsjetter og regnskap!

Grunnleggende økonomistyring

Styremedlemmer forvalter store verdier, og styret er ansvarlige for det som skjer i sameiet og borettslaget – også økonomien. At du som styremedlem har den  grunnleggende forståelsen for det økonomiske som rører seg i et borettslag og sameie er viktig. Å ha en grunnleggende økonomiforståelse gjør styrearbeidet lettere.

Litt usikker på hva du bør kunne? Her går vi gjennom noen viktige punkter du må kjenne til. Les mer om grunnleggende økonomistyring!

Budsjett i borettslag og sameier

Budsjettet er styrets styringsverktøy, og en av styrets hovedoppgaver er, i samarbeid med forretningsfører, å fastsette budsjettet. Å sette opp budsjettet blir ofte enklest når man tar utgangspunkt i foregående år kombinert med hvilke planer dere har for budsjettåret som kommer.

For å gjøre budsjettarbeidet enklere for deg har vi samlet de viktigste områdene du bør vite om budsjettering i en artikkel!

Bedre kostnadskontroll

Det er på kostnadssiden styret har størst mulighet til å gjøre økonomien i sameiet eller borettslaget bedre. Ofte har sameier og borettslag en lang kostnadshistorikk, og leverandører som «alltid» har vært leverandører. Styret bør derfor regelmessig sjekke om kostnadene speiler markedspris.

Få konkrete tips om de viktigste postene som bør bør kontrolleres jevnlig. Les artikkelen om kostnadskontroll!

Om Styreglede.no

Styreglede.no ble etablert med målsettingen – bidra til at styrearbeid i borettslag og sameier blir bedre, enklere og morsommere!

På Styreglede.no finner du alt du trenger av relevant informasjon, pluss konkrete råd og tips, som hjelper deg å finne gode løsninger for å holde driftskostnadene på riktig nivå.

Vi har også utviklet en kursserie som skal underlette for styremedlemmer i hverdagen.

Vi tar for oss tema som roller og ansvar, økonomistyring, lover og regler, dugnadsengasjement, klagehåndtering og mye annet som styremedlemmer i borettslag og sameier må forholde seg til.

Alt for å hjelpe deg å enklere å løse de utfordringer du vil møte som styremedlem.

Se våre andre kurs:

Bedre styrearbeid

Her kan du ta korte, grunnleggende kurs om de mest sentrale elementene for hva din oppgave som styremedlem er i et borettslag eller sameie. Kurset er fullt av informasjon, triks og råd!

Årsmøter og vedtak

Er det krav til innkalling og saksfremleggelse? Kan årsmøtet gjennomføres effektivt? Og hvordan blir vedtak gyldige?