Generalforsamlinger og årsmøter

Generalforsamlinger for borettslag og årsmøter for sameier er øverste myndighet i begge typer boligselskap. Men skal vedtak m.m. være gyldige er det en rekke formelle krav som må være fulgt både når det gjelder innkalling, saksfremleggelse og stemmegivning. Her har vi samlet en artikkelserie som tar for seg de mest sentrale elementene ved innkalling, vedtak og gjennomføring av årsmøtet

Varsling og innkalling

Planlegging er nøkkelen til god gjennomføring av generalforsmalinger og årsmøter  i borettslag og sameier. Grunnlaget for en god gjennomføring legges derfor tidlig, det vil si allerede i innkallingen. Foruten at man må forholde seg til frister er det mye som er lurt å tenke på i planleggingsfasen, som hvilke saker som skal legges frem, i hvilken rekkefølge, er det som blir presentert godt nok som beslutningsgrunnlag og mye mer. 

Litt usikker på hva du bør gjøre og og hvordan innkallingen skal skje ryddigst mulig? Her går vi gjennom noen viktige punkter du må kjenne til samt noen konkrete råd og tips. Les mer om varsling og innkalling!

Gjennomføring av årsmøte

For at ikke årsmøter i sameier og generalforsamlinger i borettslag bare blir prat på en uendelig tidslinje, er det viktig at styret har gjort gode forberedelser og at møteleder gjør sin jobb riktig. For å gjøre gjennomføring av generalforsamlinger og årsmøter enklere og mer effektive har vi samlet en del viktige regler og formelle krav sammen med en rekke gode råd og tips.

Ved å lese artikkelen og ta kurset bør du være godt forberedt på hvordan årsmøtet eller generalforsmalingen bør gjennomføres. Les om gjennomføring av årsmøter og generalforsamling!

Beslutninger og vedtak

Alle som bor i et borettslag eller sameie må forholde seg til det fellesskapet har bestemt. Det er årsmøtet eller generalforsamling som er øverste myndighet i begge typer boligselskap. Disse skal holdes hvert år og være gjennomført innen utgangen av juni. Det er på generalforsamling og årsmøte man tar beslutningene som påvirker driften i den kommende tiden.

Her finner du regler for avstemming, vedtak og vedtaksendringer samt konkrete tips på hva som bør inn i vedtektene og hva som med fordel kun bør være regler for boligselskapet. Les om beslutninger og vedtak!

Om Styreglede.no

Styreglede.no ble etablert med målsettingen – bidra til at styrearbeid i borettslag og sameier blir bedre, enklere og morsommere!

På Styreglede.no finner du alt du trenger av relevant informasjon, pluss konkrete råd og tips, som hjelper deg å finne gode løsninger for å holde driftskostnadene på riktig nivå.

Vi har også utviklet en kursserie som skal underlette for styremedlemmer i hverdagen.

Vi tar for oss tema som roller og ansvar, økonomistyring, lover og regler, dugnadsengasjement, klagehåndtering og mye annet som styremedlemmer i borettslag og sameier må forholde seg til.

Alt for å hjelpe deg å enklere å løse de utfordringer du vil møte som styremedlem.

Se våre andre kurs:

Bedre styrearbeid

Her kan du ta korte, grunnleggende kurs om de mest sentrale elementene for hva din oppgave som styremedlem er i et borettslag eller sameie. Kurset er fullt av informasjon, triks og råd!

Økonomistyring

Gjennom våre kurs for økonomistyring i borettslag og sameier blir du oppdatert på de mest sentrale emner innenfor økonomi slik at det blir enklere å jobbe med budsjetter og regnskap!