Kurs, informasjon og konkrete tips for alle som sitter i styret i borettslag eller sameier!

Styreglede gir økt kunnskap, mindre hodebry – mer moro!

Bedre styrearbeid

Ønsker du en enklere, mer strukturert og mer givende styrehverdag?

Her kan du lese om de mest sentrale elementene for hva din oppgave som styremedlem er i et borettslag eller sameie. Artiklene er fulle av informasjon, triks og råd!

Du vil lære om emner som;

 • Styrets oppgaver
 • Effektive styremøter
 • Roller og ansvar

Du lærer også hvordan styret bør gå frem for å få hjelp, engasjere beboere, håndterer klager og mye mer.

 

Økonomistyring

Usikker på økonomistyring, hvordan lese regnskap, eller sette opp et budsjett?

Gjennom vår artikkelserie om økonomistyring i borettslag og sameier blir du oppdatert på de mest sentrale emner innenfor økonomi slik at det blir enklere å jobbe med budsjetter og regnskap!

Du vil lære om emner som;

 • Budsjettering
 • Kostnadskontroll
 • Regnskapsforståelse

Du lærer også hvordan styret bør gå frem for å fordele kostnader, spare penger og mye mer.

Årsmøter og vedtak

Er det krav til innkalling og saksfremleggelse? Kan årsmøtet gjennomføres effektivt? Og hvordan blir vedtak gyldige?

Øverste myndighet er årsmøtet i sameier og generalforsamlingen i borettslag. Men skal vedtak m.m. være gyldige må formelle krav være fulgt. 

Du vil lære om emner som;

 • Innkalling til årsmøtet
 • Saksfremlegging
 • Avstemming og vedtak

Du lærer også hvordan et årsmøte eller generalforsamling kan gjennomføres effektivt og mye mer.

Tommel opp - takk for din hevendelse - Kontakt oss - Styreleder oslo

Du lærer dette:

 • Hvorfor du bør sitte i borettslaget eller sameiets styre
 • Hva som er styrets roller, ansvar og oppgaver
 • Hvordan sikre at eiendommen er trygg og sikker, og at bygget er sikret mot brann
 • Økonomistyring i sameiet eller borettslaget
 • Hvordan forhandle frem gode leverandør avtaler
 • Hvordan følge opp vedtak som fattes i styremøter, på årsmøtet eller i generalforsamlingen
 • Håndtering av konflikter mellom eiere, beboere eller eiere av naboeiendommer
 • Planlegging og styring av rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter

Hvorfor Styreglede.no?

Etter flere år med styrearbeid i borettslag og sameier har vi ofte møtt de samme problemstillinger og utfordringer hos både nye og mer erfarne styremedlemmer.  Vi ser at mye kan forenkles og forbedres om styremedlemmer får mer kunnskap og innsikt i styrearbeid.

Vår misjon er å formidle kunnskap og erfaring på en lettfattelig måte – så styrearbeid i borettslag og sameier blir morsommere, bedre og mer effektivt!

Dokumentasjon

Dokumenter

Vi samler og tilgjengeliggjør alle dokumenter du bør ha oversikt over som styremedlem i et borettslag eller sameie.

Ikon kurs

Kurs

Vi utvikler kurs og opplæringsmaterieale, slik at du enkelt skal få tilgang til den kunnskapen du føler du mangler.

Løsningsorientert

Råd og tips

Vi samler praktiske råd og tips,  slik at du  kan lære av andre og raskere finne gode løsninger for ditt borettslag eller sameie.

Om Styreglede.no

Styreglede.no ble etablert med målsettingen – bidra til at styrearbeid i borettslag og sameier blir bedre, enklere og morsommere!

På Styreglede.no finner du alt du trenger av relevant informasjon, pluss konkrete råd og tips, som hjelper deg å finne gode løsninger for å holde driftskostnadene på riktig nivå.

Vi har også utviklet en kursserie som skal underlette for styremedlemmer i hverdagen.

Vi tar for oss tema som roller og ansvar, økonomistyring, lover og regler, dugnadsengasjement, klagehåndtering og mye annet som styremedlemmer i borettslag og sameier må forholde seg til.

Alt for å hjelpe deg å enklere å løse de utfordringer du vil møte som styremedlem.